De Velperweg: een bijzondere en mooie Arnhemse weg

Naar het overzicht


Openbare Ruimte


Vernieuwing Velperpoort Station

De gemeente Arnhem, provincie Gelderland, Prorail en NS Stations studeren al geruime tijd op de revitalisering van station Velperpoort. Het station is na Arnhem CS en Nijmegen CS het drukste station in de regio. Het station en de omgeving zijn daar niet op ingericht.
Prorail en NS Stations willen in ieder geval de perrons ophogen, de trappen verbreden, liften toevoegen en de fietsenstallingscapaciteit uitbreiden. De gemeente Arnhem wil de openbare ruimte aanpakken. In het gebied zitten nogal wat verkeers- en sociaal onveilige situaties. Dit zou in de nieuwe situatie moeten verbeteren. Voor het gehele plan zijn de financiën beperkt.
Het gemeentelijk projectteam heeft een groot aantal stakeholders, waaronder Vereniging Velperboest, geconsulteerd en gevraagd om een reactie. Wij hebben aangegeven niet gelukkig te zijn met het plan. Het station, met vele verkeersbewegingen, zou meer aandacht en financiën beschikbaar moeten krijgen om daarmee een duurzame oplossing te realiseren. Door de beperkte toegekende financiële middelen is dat in het huidige plan onvoldoende mogelijk. Het plan wordt binnenkort op bestuurlijk niveau besproken. 


Contactpersoon

Roeland van der Velden Grontmij


  • Projecten & Events

  • Vitaliteit