De Velperweg: een bijzondere en mooie Arnhemse weg

Over ons

Site

Deze site is het presentatie- en communicatieplatform van Velperboest! Alle beschikbare informatie zal hier worden geplaatst.

Velperboest

De Vereniging Velperboest is ontstaan na de Campagne Velperboest in 2012. De Campagne Velperboest 2012 was een initiatief van [A]platform, vereniging van  architectenbureaus in Arnhem e.o. Groeiende kantoorleegstand was aanleiding om met de campagne te starten. Gedurende een 4-tal sessies zijn problemen en mogelijkheden samen met bewoners en organisaties gevestigd aan de Velperweg geïnventariseerd en uitgewerkt in een transformatievoorstel.

In 2013 hebben we de tijd genomen om vervolgstappen uit te denken. Dit heeft geresulteerd in de oprichting van de Vereniging Velperboest. Het oprichtingsbestuur bestaande uit André de Jong (Wismans & De Jong Architecten) – voorzitter, Karin A. Egge (Van Ardenne Architecten) – secretaris, Roeland van der Velden (Grontmij) – vice voorzitter, Hein van ’t Wout (ABN AMRO) - penningmeester en Peter de Haan (AkzoNobel) – communicatie organiseerde in februari 2014 de oprichtingsvergadering. Het bestuur stelde zich tot doel om in het eerste jaar zoveel mogelijk leden te werven. In december 2014 telde de vereniging bijna 100 l

Uit de statuten van de Vereniging Velperboest

De vereniging heeft ten doel:

a.   het versterken van de vitaliteit van de Velperweg te Arnhem, het behartigen van de belangen van de bewoners, gebruikers en eigenaren van registergoederen, staande en gelegen aan de Velperweg te Arnhem, onder meer door het verbeteren van het woon- en werkklimaat en het verbeteren van de contacten tussen bewoners, gebruikers en eigenaren van bedoelde registergoederen en wijkverenigingen van wijken, grenzend aan de Velperweg te Arnhem, en voorts het verrichten van al hetgeen daarmede in de meest ruime zin verband houdt of daarvoor bevorderlijk kan zijn.

b. de vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

- het (doen) initiëren en ontwikkelen van projecten ter bevordering van het doel en de naamsbekendheid van de Velperweg te Arnhem;

- het (doen) organiseren van (netwerk)bijeenkomsten;

- het (doen) organiseren van evenementen;

- het (doen) vergroten van de aantrekkingskracht van de Velperweg en betrokkenheid van de doelgroep;

- het (doen) geven van adviezen (onder meer aan overheden);

- het samenwerken met aanverwante organisaties, wijkverenigingen van aangrenzende wijken en overheden.

Velperboest, een werkmethodiek voor revitalisering van leegstandsgebieden

 

Inschrijven nieuwsbrief

Lid worden

Downloads

Bestuur